تصویر کپچا

This helps us prevent spam, thank you.

به پنجاپنجا خوش آمدید

حامیان

همراهان تجاری چالش 5050

داستان 5050

چالش Fifty-Fifty یک جنبش جهانی برای کاهش اثرات اقتصادی همه گیری ویروس کرونا بر افرادی است که با کاهش یا قطع درآمد روبه رو شده اند.

چالش 5050